Pages Navigation Menu

Rodeo

Tävlingar inom sporten
Rodeo innehåller flera olika grenar och är alltså en tävlingssport. De grenar där man använder sig av hästar, är dels då man ska försöka hålla sig fast så länge som möjligt på en häst som inte är inriden än. Hästen står inne i en liten fålla och när man väl har satt sig försiktigt ner på hästen, som inte har någon sadel på sig, släpps hästen lös in på en arena. Det enda man har att hålla sig i, är ett rep som binds runt hästens mage. Även tjurar rids på detta sätt och det gäller att man har en bra balans och att man kommer in i en slags rytm, då hästen eller tjuren kränger runt för att försöka få av sig sin ryttare. Den andra grenen, där hästar använd, är då man försöker att fånga in en kalv så fort som möjligt. Här sitter man på en erfaren häst och använder sig av ett rep som kallas lasso, för att fånga in kalven. I Sverige använder man sig dock av konstgjorda kalvar, då man inte får använda sig av levande enligt lagen. Andra grenar inom rodeon är Pole bending och barrel race. Även här sitter man på sin häst och ska antingen rider en slags bana runt tunnor, på fortast möjliga tid eller också rider man en slalombana runt pinnar så snabbt som möjligt, dock utan att tappa sin hatt eller välta någon av stolparna, detta innebär nämligen påslag på tiden. Om man ska tävla inom rodeo, är det viktigt att man har en bra rid kunskap och när man håller på att öva, gör man bäst i att använda olika skyddsutrustningar, för att skadorna ska bli minimala.

Läs mer